Quá trình quang hợp cần phải có bao nhiêu nhân tố sau đây? (1) Ánh sáng(2) CO2(3) H2O(4) O2(5) Bộ máy quang hợp


Câu 138464 Thông hiểu

Quá trình quang hợp cần phải có bao nhiêu nhân tố sau đây?

(1) Ánh sáng
(2) CO2
(3) H2O
(4) O2
(5) Bộ máy quang hợp


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lời giải


>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.