Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về nuôi cấy mô – tế bào trong các phát biểu sau? 1. Tạo ra nguồn nguyên liệu cho chọn giống. 2. Tạo ra quần thể cây trồng đồng loạt giống nhau về kiểu gen. 3. Nhân nhanh giống cây trồng trong một thời gian ngắn. 4. Góp phần bảo tồn các giống cây quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.


Câu 1385 Thông hiểu

Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về nuôi cấy mô – tế bào trong các phát biểu sau?

1. Tạo ra nguồn nguyên liệu cho chọn giống.

2. Tạo ra quần thể cây trồng đồng loạt giống nhau về kiểu gen.

3. Nhân nhanh giống cây trồng trong một thời gian ngắn.

4. Góp phần bảo tồn các giống cây quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.