Trên một biến trở con chạy có ghi (60ôm  - 2( rm(A)) ). Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên hai đầu cuộn dây của biến trở là:


Câu 13852 Vận dụng

Trên một biến trở con chạy có ghi \(60\Omega  - 2{\rm{A}}\). Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên hai đầu cuộn dây của biến trở là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Cách đọc các thông số trên biến trở

+ Sử dụng biểu thức tính hiệu điện thế: \(U = {\rm{IR}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com