Tuyến yên tiết ra chất nào? (1) FSH (2) Testosterone (3) LH (4) GnRH (5) Estrogen Phương án trả lời đúng là:


Câu 138675 Thông hiểu

Tuyến yên tiết ra chất nào?

(1) FSH

(2) Testosterone

(3) LH

(4) GnRH

(5) Estrogen

Phương án trả lời đúng là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.