Hàm số nào sau đây không là nguyên hàm của hàm sốf(x) = ((x( (x + 2) )))((((( (x + 1) ))^2)))?


Câu 1387 Vận dụng cao

Hàm số nào sau đây không là nguyên hàm của hàm số$f(x) = \dfrac{{x\left( {x + 2} \right)}}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}}$?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất: Các nguyên hàm của cùng một hàm số thì hơn kém nhau một số đơn vị nên ta chỉ cần kiểm tra các đáp án.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.