Phát biểu nào sau đây sai khi nói về thành phần nguyên tử 1H?


Câu 138823 Nhận biết

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về thành phần nguyên tử 1H?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Nhớ thành phần của nguyên tử đặc biệt 1H

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.