Nguyên tử X có tổng số các hạt là 49, trong đó số hạt không mang điện bằng 53,125% số hạt mang điện. Số proton, electron, neutron trong X lần lượt là


Câu 138834 Vận dụng

Nguyên tử X có tổng số các hạt là 49, trong đó số hạt không mang điện bằng 53,125% số hạt mang điện. Số proton, electron, neutron trong X lần lượt là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Lập hệ phương trình theo giả thuyết

Giải hệ suy ra đáp án cần chọn

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.