Cho biết khối lượng một nguyên tử của Fe là 8,97.10-23 gam. Fe có điện tích hạt nhân Z=26. Số neutron của Fe là


Câu 138884 Vận dụng

Cho biết khối lượng một nguyên tử của Fe là 8,97.10-23 gam. Fe có điện tích hạt nhân Z=26. Số neutron của Fe là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Tính khối lượng mol nguyên tử từ khối lượng nguyên tử ⇒ A

Áp dụng A=N+P ⇒ N

Xem lời giải


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.