Một đám vi trùng tại ngày thứ (t ) có số lượng (N( t ) ), biết rằng (N'( t ) = ((4000))((1 + 0,5t)) ) và lúc đầu đám vi trùng có (250000 ) con. Hỏi sau (10 ) ngày số lượng vi trùng (lấy theo phần nguyên) là bao nhiêu?


Câu 1389 Vận dụng cao

Một đám vi trùng tại ngày thứ \(t\) có số lượng \(N\left( t \right)\), biết rằng \(N'\left( t \right) = \dfrac{{4000}}{{1 + 0,5t}}\) và lúc đầu đám vi trùng có \(250000\) con. Hỏi sau \(10\) ngày số lượng vi trùng (lấy theo phần nguyên) là bao nhiêu?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Tìm nguyên hàm \(N\left( t \right)\) của hàm số \(N'\left( t \right)\) đã cho, sử dụng công thức \(\int {\dfrac{1}{{ax + b}}dx}  = \dfrac{1}{a}\ln \left| {ax + b} \right| + C\).

- Thay \(t = 0\) tìm \(C\) và suy ra \(N\left( {10} \right)\).         

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.