Cho tam giác (ABC ) và tam giác KHI  có: (góc A = góc K = 90độ ; ,AB = KH; ,BC = HI ) . Phát biểu nào trong các phát biểu sau là đúng:


Câu 13915 Thông hiểu

Cho tam giác \(ABC\) và tam giác $KHI$  có: \(\widehat A = \widehat K = 90^\circ ;\,AB = KH;\,BC = HI\) . Phát biểu nào trong các phát biểu sau là đúng:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.