Thơ của Nguyễn Khoa Điềm lấy chất liệu từ văn học Việt Nam và cảm hứng từ?


Câu 139178 Nhận biết

Thơ của Nguyễn Khoa Điềm lấy chất liệu từ văn học Việt Nam và cảm hứng từ?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Em hãy đọc phần giới thiệu trang 41 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.