Tam giác (ABC ) có trung tuyến (AM = 9 ,cm ) và trọng tâm (G ). Độ dài đoạn (AG ) là


Câu 13966 Thông hiểu

Tam giác \(ABC\) có trung tuyến \(AM = 9\,cm\) và trọng tâm \(G\). Độ dài đoạn \(AG\) là


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.