Cho  tam giác ABC có các đường trung tuyến (BD ) và (CE ) vuông góc với nhau. Tính độ dài cạnh (BC ) biết (BD = 9 ,cm; ,CE = 12 ,cm. )


Câu 13969 Vận dụng

Cho  tam giác $ABC$ có các đường trung tuyến \(BD\) và \(CE\) vuông góc với nhau. Tính độ dài cạnh \(BC\) biết \(BD = 9\,cm;\,CE = 12\,cm.\)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Dựa vào đinh lý về tính chất ba đường trung tuyến của một tam giác để tính \(BG;CG.\)

+ Sử dụng định lý Pytago để tính cạnh \(BC.\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.