Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng. Cho 5 cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời lai F2 là các trường hợp nào trong các trường hợp sau đây: a. 3 đỏ : 1 vàng b. 5 đỏ : 3 vàng c. 9 đỏ : 1 vàng d. 4 đỏ : 1 vàng e. 19 đỏ : 1 vàng f. 100% đỏ g. 17 đỏ : 3 vàng h. 5 đỏ : 1 vàng


Câu 1401 Vận dụng cao

Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng. Cho 5 cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời lai F2 là các trường hợp nào trong các trường hợp sau đây:

a. 3 đỏ : 1 vàng

b. 5 đỏ : 3 vàng

c. 9 đỏ : 1 vàng

d. 4 đỏ : 1 vàng

e. 19 đỏ : 1 vàng

f. 100% đỏ

g. 17 đỏ : 3 vàng

h. 5 đỏ : 1 vàng


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

  • Xác định các trường hợp có thể xảy ra khi chọn 5 cây hoa đỏ
  • Xác định tỉ lệ phân li kiểu hình đời con trong các trường hợp.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.