Tính (I = (3(x^5)căn ((x^3) + 1) ) )


Câu 1409 Vận dụng

Tính \(I = \int {3{x^5}\sqrt {{x^3} + 1} dx} \)


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Bước 1: Đặt \(t = \sqrt {{x^3} + 1} \).

- Bước 2: Tính vi phân \(dt\).

- Bước 3: Biến đổi \(f\left( x \right)dx\) thành \(g\left( t \right)dt\).

- Bước 4: Tính nguyên hàm: \(\int {f\left( x \right)dx}  = \int {g\left( t \right)dt}  = G\left( t \right) + C = G\left( {u\left( x \right)} \right) + C\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.