Nhôm là kim loại


Câu 14220 Nhận biết

Nhôm là kim loại


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Thứ tự dẫn điện, dẫn nhiệt: Ag, Cu, Au, Al, Fe,…

Xem lời giải

...