Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ


Câu 14235 Vận dụng

Trộn dung dịch chứa a mol AlClvới dung dịch chứa b mol NaOH. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl

   a    →   3a    →       a

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

  a     →        a

+) Nếu nNaOH = 4a thì kết tủa sẽ tan hết

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.