Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 vào nước dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (ở đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là


Câu 14239 Vận dụng

Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 vào nước dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (ở đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) m gam chất rắn không tan là Al => Al dư sau phản ứng với NaOH

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

 a           →           a    →    0,5a

2Al  +  2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

 a      ←    a                           →              1,5a

$ + )\sum {{n_{{H_2}}}} = 0,5{\text{a}} + 1,5{\text{a}} = 0,4\,\, = > a$

+) nAl dư = nAl ban đầu – nAl phản ứng

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.