Tìm nguyên hàm của hàm số (f(x) = sin xcos 2x ).


Câu 1425 Thông hiểu

Tìm nguyên hàm của hàm số \(f(x) = \sin x\cos 2x\).


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng công thức nhân đôi biến đổi hàm số đã cho, từ đó sử dụng phương pháp đổi biến \(\sin xdx =  - d\left( {\cos x} \right)\) tìm nguyên hàm.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.