Choose the best answer to complete the sentence.I'm thirsty! I need a ... of water to help me cool down!


Câu 142872 Nhận biết

Choose the best answer to complete the sentence.

I'm thirsty! I need a ... of water to help me cool down!


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.