Choose the best answer to complete the sentence.I'd like a large ... of orange juice, please.


Câu 142873 Nhận biết

Choose the best answer to complete the sentence.

I'd like a large ... of orange juice, please.


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.