Choose the best answer to complete the sentence.Are you hungry? There is a _________ of cake in the fridge?


Câu 142874 Nhận biết

Choose the best answer to complete the sentence.

Are you hungry? There is a _________ of cake in the fridge?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.