Tính chất của một nguyên tố mà nguyên tử dễ nhường electron để trở thành ion dương là


Câu 142977 Nhận biết

Tính chất của một nguyên tố mà nguyên tử dễ nhường electron để trở thành ion dương là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Lý thuyết về tính kim loại, tính phi kim

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.