Phát biểu nào sau đây không đúng?


Câu 142979 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Lý thuyết về xu hướng biến đổi tính chất của đơn chất, hợp chất trong một chu kì và một nhóm

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.