Cho các nguyên tố X, Y, Z, T có số hiệu nguyên tử lần lượt là 13, 6, 8, 9. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về các nguyên tố trên?


Câu 142980 Vận dụng

Cho các nguyên tố X, Y, Z, T có số hiệu nguyên tử lần lượt là 13, 6, 8, 9. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về các nguyên tố trên?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Viết cấu hình electron nguyên tử

- Xác định vị trí và sắp xếp các nguyên tử vào đúng vị trí trong bảng tuần hoàn

- Áp dụng quy tắc sự biến đổi tính chất của đơn chất, hợp chất trong một chu kì và một nhóm

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.