X+, Y2+ có cùng cấu hình electron của nguyên tử argon (Z=18) và T có số hiệu nguyên tử là 12. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về X, Y, T?


Câu 142981 Vận dụng

X+, Y2+ có cùng cấu hình electron của nguyên tử argon (Z=18) và T có số hiệu nguyên tử là 12. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về X, Y, T?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Viết cấu hình electron của nguyên tử X, Y

- Xác định vị trí của X, Y trong bảng tuần hoàn

- Áp dụng các quy luật về sự biến đổi

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.