Xét ba nguyên tố có cấu hình electron lần lượt:X: 1s22s1Y: 1s22s22p1Z: 1s22s22p2Tính acid của oxide cao nhất tăng dần là


Câu 142983 Vận dụng

Xét ba nguyên tố có cấu hình electron lần lượt:

X: 1s22s1

Y: 1s22s22p1

Z: 1s22s22p2

Tính acid của oxide cao nhất tăng dần là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Sắp xếp các nguyên tố X, Y, Z vào đúng vị trí trong bảng tuần hoàn

- Áp dụng quy tắc biến đổi về tính acid của oxide cao nhất

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.