Cho số hiệu nguyên tử của B, C, N lần lượt là 5, 6, 7. Dãy gồm các chất có tính acid tăng dần là


Câu 142984 Vận dụng

Cho số hiệu nguyên tử của B, C, N lần lượt là 5, 6, 7. Dãy gồm các chất có tính acid tăng dần là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Viết cấu hình electron của nguyên tử B, C, N

- Xác định vị trí của B, C, N trong bảng tuần hoàn

- Áp dụng các quy luật về sự biến đổi tính acid của hydroxide

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.