Cho vị trí của các nguyên tố X, Y, Z, T, Q, M trong bảng tuần hoàn rút gọn (chỉ biểu diễn các nguyên tố nhóm A) như sau:Có các nhân xét sau:(1) Thứ tự bán kính tăng dần là X, Y, Z.(2) Thứ tự tính phi kim giảm dần là Q, T, Z.(3) Thứ tự tính acid của oxide cao nhất tăng dần là X, Y, M.(4) Thứ tự tính base của hydroxide tăng dần là Y(OH)2, XOH.(5) Thứ tự độ âm điện tăng dần là X, Y, Z, T, Q.Số nhận xét đúng là


Câu 142986 Vận dụng

Cho vị trí của các nguyên tố X, Y, Z, T, Q, M trong bảng tuần hoàn rút gọn (chỉ biểu diễn các nguyên tố nhóm A) như sau:

Có các nhân xét sau:

(1) Thứ tự bán kính tăng dần là X, Y, Z.

(2) Thứ tự tính phi kim giảm dần là Q, T, Z.

(3) Thứ tự tính acid của oxide cao nhất tăng dần là X, Y, M.

(4) Thứ tự tính base của hydroxide tăng dần là Y(OH)2, XOH.

(5) Thứ tự độ âm điện tăng dần là X, Y, Z, T, Q.

Số nhận xét đúng là


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.