Phosphorus (P) là nguyên tố thuộc nhóm VA, chu kì 3 của bảng tuần hoàn. Cho các phát biểu sau: (1) Nguyên tử P có 5 electron hóa trị và 8 electron p. (2) Nguyên tử P có 3 lớp electron và có 2 electron độc thân. (3) Công thức oxide cao nhất của P có dạng P2O5 và là acidic oxide. (4) Hydroxide cao nhất của P có dạng H3PO4 và có tính acid. (5) Nguyên tố P có độ âm điện thấp hơn nguyên tố có số hiệu nguyên tử là 9. Số phát biểu đúng là


Câu 142987 Vận dụng

Phosphorus (P) là nguyên tố thuộc nhóm VA, chu kì 3 của bảng tuần hoàn. Cho các phát biểu sau:

(1) Nguyên tử P có 5 electron hóa trị và 8 electron p.

(2) Nguyên tử P có 3 lớp electron và có 2 electron độc thân.

(3) Công thức oxide cao nhất của P có dạng P2O5 và là acidic oxide.

(4) Hydroxide cao nhất của P có dạng H3PO4 và có tính acid.

(5) Nguyên tố P có độ âm điện thấp hơn nguyên tố có số hiệu nguyên tử là 9.

Số phát biểu đúng là


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.