Ý nào sau đây không đúng về vai trò của địa lí với xã hội?


Câu 143074 Thông hiểu

Ý nào sau đây không đúng về vai trò của địa lí với xã hội?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết về Vai trò của môn địa lí với cuộc sống

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.