Vai trò quan trọng nhất của môn địa lí với cuộc sống là?


Câu 143075 Thông hiểu

Vai trò quan trọng nhất của môn địa lí với cuộc sống là?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết về Vai trò của môn địa lí với cuộc sống

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.