Biết (F( x ) ) là một nguyên hàm của hàm số (f( x ) = (x)((căn (8 - (x^2)) )) ) thoả mãn (F( 2 ) = 0 ). Khi đó phương trình (F( x ) = x ) có nghiệm là


Câu 1431 Thông hiểu

Biết \(F\left( x \right)\) là một nguyên hàm của hàm số\(f\left( x \right) = \dfrac{x}{{\sqrt {8 - {x^2}} }}\) thoả mãn \(F\left( 2 \right) = 0\). Khi đó phương trình \(F\left( x \right) = x\) có nghiệm là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Tìm hàm số \(F\left( x \right)\) là nguyên hàm của \(f\left( x \right)\) và thỏa mãn điều kiện bài cho.

- Giải phương trình và kết luận nghiệm.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.