Đâu không phải thông tin về nguyên tố hóa học mà một ô nguyên tố biểu diễn?


Câu 143128 Nhận biết

Đâu không phải thông tin về nguyên tố hóa học mà một ô nguyên tố biểu diễn?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Lý thuyết về cấu tạo của bảng tuần hoàn hóa học

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.