Số cột của nhóm A và nhóm B trong bảng tuần hoàn hóa học lần lượt là


Câu 143133 Nhận biết

Số cột của nhóm A và nhóm B trong bảng tuần hoàn hóa học lần lượt là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Lý thuyết về cấu tạo của bảng tuần hoàn hóa học

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.