Từ vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn, không thể


Câu 143141 Nhận biết

Từ vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn, không thể


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Lý thuyết về ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.