X và Y là hai nguyên tố nhóm A cùng một chu kì và thuộc hai nhóm liên tiếp có tổng số proton là 13 biết ZX<ZY. Cho các phát biểu sau: (1) Oxide cao nhất của X tan trong nước tạo dung dịch acid yếu. (2) Y có 3 electron độc thân. (3) Thứ tự tính phi kim tăng dần là X, Y. (4) Y có độ âm điện lớn hơn X. (5) Tính acid của hydroxide của X yếu hơn của Y. Số phát biểu đúng là


Câu 143144 Vận dụng cao

X và Y là hai nguyên tố nhóm A cùng một chu kì và thuộc hai nhóm liên tiếp có tổng số proton là 13 biết ZX<ZY. Cho các phát biểu sau:

(1) Oxide cao nhất của X tan trong nước tạo dung dịch acid yếu.

(2) Y có 3 electron độc thân.

(3) Thứ tự tính phi kim tăng dần là X, Y.

(4) Y có độ âm điện lớn hơn X.

(5) Tính acid của hydroxide của X yếu hơn của Y.

Số phát biểu đúng là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Tìm ZX, ZY

- Áp dụng các xu hướng biến đổi của đơn chất và hợp chất của X, Y

Xem lời giải


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.