Sulfur (S) có Z=16. Công thức hóa học của oxide cao nhất của S là


Câu 143146 Thông hiểu

Sulfur (S) có Z=16. Công thức hóa học của oxide cao nhất của S là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Viết cấu hình electron của S, từ đó xác định số electron hóa trị của S

Suy ra công thức hóa học của oxide cao nhất của S

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.