Ion nào có cùng cấu hình electron với cấu hình electron của nguyên tử Ne (Z=10)?


Câu 143182 Vận dụng

Ion nào có cùng cấu hình electron với cấu hình electron của nguyên tử Ne (Z=10)?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Viết cấu hình electron của Ne và các ion

- Đối chiếu

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.