Tổng số hạt trong nguyên tử M và nguyên tử X bằng 86, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26 hạt. Số khối của X lớn hơn của M là 12. Tổng số hạt trong nguyên tử X nhiều hơn trong nguyên tử M là 18 hạt.Cho các phát biểu sau:(1) M là kim loại.(2) M với X tạo với nhau liên kết cộng hóa trị.(3) X thuộc nhóm VIIA.(4) X có độ âm điện lớn nhất trong các nguyên tố của bảng tuần hoàn.Số phát biểu đúng là


Câu 143183 Vận dụng

Tổng số hạt trong nguyên tử M và nguyên tử X bằng 86, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26 hạt. Số khối của X lớn hơn của M là 12. Tổng số hạt trong nguyên tử X nhiều hơn trong nguyên tử M là 18 hạt.

Cho các phát biểu sau:

(1) M là kim loại.

(2) M với X tạo với nhau liên kết cộng hóa trị.

(3) X thuộc nhóm VIIA.

(4) X có độ âm điện lớn nhất trong các nguyên tố của bảng tuần hoàn.

Số phát biểu đúng là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Gọi số p, n, e trong nguyên tử M là P1, E1, N1

                    trong nguyên tử X là P2, E2, N2.

Ta có các phương trình:

2P1 + N1 + 2P2 + N2 = 86

2P1 + 2P2 - (N1 + N2) = 26

(P1 + N1) + 12 = P2 + N2

2P1 + N1 + 18 = 2P2 + N2,

Giải hệ phương trình ta được cập nghiệm thỏa mãn

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.