Sơ đồ nào biểu diễn liên kết hydrogen giữa phân tử hydrogen fluoride (HF) với nhau?


Câu 143244 Thông hiểu

Sơ đồ nào biểu diễn liên kết hydrogen giữa phân tử hydrogen fluoride (HF) với nhau?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kí hiệu liên kết hydrogen

Trong đó: X, Y là các nguyên tử N, O, F

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.