Phát biểu nào không đúng?


Câu 143246 Thông hiểu

Phát biểu nào không đúng?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Lý thuyết về liên kết hydrogen

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.