Một phân tử nước có thể tạo ra bao nhiêu liên kết hydrogen với các phân tử nước khác xung quanh?


Câu 143247 Vận dụng

Một phân tử nước có thể tạo ra bao nhiêu liên kết hydrogen với các phân tử nước khác xung quanh?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Áp dụng kí hiệu biểu diễn của liên kết hydrogen

Kí hiệu liên kết hydrogen

Trong đó: X, Y là các nguyên tử N, O, F

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.