Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về tương tác Van der Waals?


Câu 143249 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về tương tác Van der Waals?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.