Tại sao ở điều kiện thường H2S (M=34) là chất khí trong khi H2O (M=18) là chất lỏng?


Câu 143250 Vận dụng

Tại sao ở điều kiện thường H2S (M=34) là chất khí trong khi H2O (M=18) là chất lỏng?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vận dụng lý thuyết về liên kết hydrogen để giải thích nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy của chất: Một chất sôi ở nhiệt độ cao khi giữa các phân tử chất đó có liên kết hydrogen

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.