Cho ba chất C2H5OH, HCOOH, CH3COOH và các giá trị nhiệt độ sôi là 118,20C; 78,30C; 100,50C. Hãy sắp xếp nhiệt độ sôi phù hợp vào đúng mỗi chất?


Câu 143254 Vận dụng cao

Cho ba chất C2H5OH, HCOOH, CH3COOH và các giá trị nhiệt độ sôi là 118,20C; 78,30C; 100,50C. Hãy sắp xếp nhiệt độ sôi phù hợp vào đúng mỗi chất?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào lý thuyết liên thuyết hydrogen để giải thích về nhiệt độ sôi của chất

Xem lời giải


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.