Tìm nguyên hàm của hàm số (f(x) = (x)((căn (3(x^2) + 2) )) ).


Câu 1436 Vận dụng

Tìm nguyên hàm của hàm số \(f(x) = \dfrac{x}{{\sqrt {3{x^2} + 2} }}\).


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng phương pháp đổi biến, chú ý \(xdx = \dfrac{{d\left( {3{x^2} + 2} \right)}}{6}\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.