Quá trình sản xuất aluminium từ quặng bauxite gồm tinh chế bauxite và trộn Al2O3 thu được cryolite (Na3AlF6) rồi điện phân nóng chảy. Trường hợp bể điện phân chưa đúng tiêu chuẩn, sản phẩm là Al có lẫn Na. Cho 3,65 gam hỗn hợp sản phẩm phản ứng với dung dịch sulfuric acid loãng, dư thoát ra 4338,25 ml khí hydrogen (25oC và 1 bar). Biết số hiệu nguyên tử của Na và Al lần lượt là 11 và 13. Phát biểu nào sau đây không đúng?


Câu 143601 Vận dụng

Quá trình sản xuất aluminium từ quặng bauxite gồm tinh chế bauxite và trộn Al2O3 thu được cryolite (Na3AlF6) rồi điện phân nóng chảy. Trường hợp bể điện phân chưa đúng tiêu chuẩn, sản phẩm là Al có lẫn Na. Cho 3,65 gam hỗn hợp sản phẩm phản ứng với dung dịch sulfuric acid loãng, dư thoát ra 4338,25 ml khí hydrogen (25oC và 1 bar). Biết số hiệu nguyên tử của Na và Al lần lượt là 11 và 13. Phát biểu nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Lập hệ suy ra số mol của Al và Na

- Áp dụng sự biến đổi tuần hoàn trong một chu kì

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.