Cation R3+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Phát biểu nào sau đây không đúng?


Câu 143603 Vận dụng

Cation R3+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Phát biểu nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Viết cấu hình electron của R3+ => Cấu hình electron của R

=> Vị trí, tính chất của R

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.