Các nguyên tố X, Y, M, T có số hiệu nguyên tử lần lượt là 6, 9, 14, 17. Phát biểu nào sau đây không đúng?


Câu 143605 Vận dụng

Các nguyên tố X, Y, M, T có số hiệu nguyên tử lần lượt là 6, 9, 14, 17. Phát biểu nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Viết cấu hình electron của các nguyên tố

=> Sắp xếp các nguyên tố vào trong BTH

Áp dụng sự biến đổi trong một chu kì, một nhóm

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.